Bestuur

Het Lof-bestuur geeft richting aan de stichting en bestaat uit:

Voorzitter: Judith Meeng
Secretaris: Carol Velthuis
Penningmeester: Annemiek Gouwens
Founder: Jolanda Holwerda