Missie & Visie

Stichting Lof heeft als doel op de publieke opinie en beeldvorming rondom vrouwen op invloedrijke posities positief te beïnvloeden en de jongere generatie te inspireren.

Stichting Lof doet dit door, samen met leden van het Genootschap, de volgende activiteiten te organiseren:

  • Mentoring: Mentoring van ambitieuze studenten door ervaren topvrouwen middels het mentor-mentee programma in samenwerking met Stichting TopFem.
  • Storytelling: Delen van persoonlijke ervaringen door o.a. lezingen aan universiteiten.
  • Rolmodellen: Direct contact tussen generaties via ‘extended netwerkborrels’.
  • Netwerk: Onderling leren en inspireren binnen de stichting.
  • Beeldvorming: Positieve beeldvorming stimuleren middels o.a. de media.