Vrouwen met Kracht

De stichting draagt met de portrettenserie Vrouwen Met Kracht bij aan de positieve beeldvorming van vrouwen in de top. Als invloedrijke vrouw, rolmodel voor de next generation en inspiratiebron voor (werkende) vrouwen is het mogelijk om je te laten portretteren door Anette Brolenius. Daarnaast is het mogelijk voor organisaties om de portretten een aantal weken tentoon te stellen.